Аборт по желание

Прекъсване на бременност по желание (аборт по желание): Извършва се след направен гинекологичн и ултразвуков преглед за уточняване срока на бременността и състоянието на външни и вътрешни гениталии. Задължително се изследват кръвна група, резус фактор и полово преносими инфекции. От последните задължително е изледването за сифилис ( р-я Wasserman). Хепатит Б, Хепатит С, СПИН и Хламидия Трахоматис са препоръчителни.

Счита се, че в колкото по-ранна гестационна седмица е прекъсната бременността, толкова по-травматична върху матката е манипулацията. Когато се спазват стандартите и правилата за добра медицинска практика, вероятността от усложнения намалява, затова препоръчвам специализираните клиники и болници.

И нека не забравяме, че абортът не е средство за контрацепция и е най-добре да не се прибягва до тази интервенция. Това може да се постигне, ако младите момичета и жените са запознати със съвременните начини за предпазване от нежелана бременност. Ролята на семейството, училището и църквата е много важна.Въпроси

Желателно е прегледите преди и след интервенцията да бъдат с ултразвуков апарат, за да се докаже бременността вътре в матката (понякога бременността може да бъде извънматочна) и съответно липсата на такава след аборта.

Консултация и преглед на пациентката преди интервенцията, както и лабораторни кръвни изследвания (включително определяне на кръвна група и резус фактор).
Оперативна манипулация.
Последваща консултация и преглед.

Аборт по желание – пробно абразио – 300 лв.


Запази си час