ПЕСА PESA

Въпроси

В операционна, под пълна упойка урологът убожда опашката на тестиса (нар. епидидим) с обикновена инжекционна игла, поставена на спринцовка с хранителна среда. Там се складират произведените от тестиса сперматозоиди. При запушване на семепроводите тези сперматозоиди не могат да излязат извън тялото на мъжа с еякулата. Затова тяхното добиване може да стане по този начин и да се използват за ин витро оплождане на яйцеклетките. Много удачно е да бъде замразена проба с тези сперматозоиди, които да се използват за следващи ин витро процедури.

PESA се нарича техниката, чрез която подкожно се аспирират сперматозоиди от това депо. Тази процедура е различна от операцията и трае няколко минути. Прави се при запушване на семепроводите или след вазектомия и при всички случаи, когато има еякулат, но в него липсват сперматозоиди. Получената проба може да се замрази и на последващ етап, размразена, да се използва при ИКСИ оплождането. Друго предимство на PESA, е че може да се използва за извличането на морфологично зрели сперматозоиди с много добра подвижност.

Честа причина за мъжкото безплодие е ниската концентрация на сперматозоидите (Олигозооспермия). Ако в семенната течност има наличие дори на много малък брой сперматозоиди, те лесно могат да бъдат изолирани и използвани за инвитро оплождане. Мъжете, при които не се откриват гамети в еякулата /Азооспермия/, независимо от причините /вродени или генетични – синдром на Клайнфелтер (47, ХХУ), микроделеции на У хромозомата и др. или придобити причини –  химиотерапия, лъчетерапия, крипторхизъм и др./ се нуждаят от някаква форма на извличане на сперматозоиди директно от тестиса, за да се осъществи ICSI. Тестикуларните сперматозоиди са подходящи само за ICSI оплождане, тъй като те не са в състояние самостоятелно да проникнат в яйцеклетката.

Това е процедура на събиране на сперматозоиди чрез вникване с аспирационна игла в разширения и запушен канал или в тестисната тъкан. Ако след тази процедура ще се извърши инвитро (In Vitro Fertilizasyon – IVF) терапия, известно време след събирането им яйцеклетките се поставят в специална среда заедно със спрематозоитдите, а след това се изчаква да се срещнат и да се осъществи оплождането.

Запиши си час