Пробно абразио

Пробно абразио (пробен кюретаж): Извършва се при неуточнени кръвотечения от матката за установяване на диагнозата. Изваденият тъканен материал се изследва в хистологична лаборатория и дава окончателна диагноза. Абразио може да бъде назначено и без клинични оплаквания, след профилактичен ултразвуков преглед, който намира патологична находка в матката.Въпроси

Пробното абразио представлява малка гинекологична операция, при която се отстраняват тъкани, които се намират в маточната кухина и канала на маточната шийка. Тогава, когато тези тъкани представляват тъканна проба, става въпрос за пробно амбразио. Тоест след отстраняването им следва тяхното изследване под микроскоп или с други думи – хистологично изследване.

Често думата „пробно“ се тълкува неправилно от пациентите и носи недоразумения. Някои жени мислят, че чрез пробно абразио лекарят се опитва да ги лекува без да е убеден в резултатите на лечението. Само, че това не е така. То се извършва с много ясни и конкретни цели.
Пробното абразио с диагностична цел се предприема за изясняване причините при маточни кръвотечения. Понякога при съмнение за развитие на злокачестявн процес в матката.Когато целта е лечебна, кюртеажът се извършва при непълен аборт, както и при прекъсване на бременност по медицински показание.

Пробното абразио продължава около 10 – 15 минути. Жената е в положение като за гинекологичен преглед. Прилага се краткотрайна венозна анестезия. Влагалището се разтваря с валви, а маточната шийка – с двузъбци. С най-малката кюрета се взима материал от канала на маточната шийка. След това каналът на маточната шийка се разширява (дилатира) с разширители на Хегар, за да може да се достигне с по-голяма кюрета до кухината на матката. Маточната лигавица се кюретира и материалът се изпраща за патологоанатомично изследване отделно от този, взет от канала на маточната шийка.
Сепарираното пробно абразио може да се съчетае с хистероскопия и трансвагинална ехография.

Запази си час