Контролирана яйчникова хиперстимулация (КОХС, COHS)
Прилага се за целите на ин витро оплождането, с цел получаване на оптимален брой яйцеклетки (м/у 5и 15).

Използват се няколко групи лекарства:

 • ФСХ, ЛХ – хормони на хипофизната жлеза, които стимулират растежа на фоликулите в яйчниците. Едни от тях се добиват от урина на жени в менопауза и съдържат по равно количество ФСХ и ЛХ (Меногон, Мерионал, Фостимон и др.) Препаратът Менопур се добива чрез високо селективна технология и съдържа незначително количество ЛХ. Има и чисти ФСХ препарати, които са изцяло синтетични и се наричат рекомбинантни (Пурегон, Гонал F, Елонва и др)
 • Агонисти на гонадолиберина ЛХРХ (хормон на хипоталамичната жлеза, която контролира функцията на хипофизата) Тези препарати подтискат овулацията по определен начин и се използват за прецизиране на стимулацията с цел да се получат зрели, годни за оплождане яйцеклетки (Декапептил, Диферелин, Лукрин, Синарел, Золадекс и др.)
 • Антагонисти на гонадолиберина- ЛХРХ. Те също подтискат овулацията по съвсем различен механизъм и се използват предимно при жени с поликистоза на яйчниците, където опасността от развитие на хиперстимулационен синдром, едно от най-тежките и нежелани усложнения на контролираната стимулация е голяма (Оргалутран, Цетротид, Ганиреликс, Цетрореликс и др.)
 • ЧХГ хормон, който уточнява часа на овулацията (Прегнил, Профази, Луверис, Овитрел, Лутропин и др.)
 • Поддържащи фазата след ембриотрансфера-лутеиновата фаза. Това са прогестероновите препарати –Утрогестан и др.

Използват се следните схеми за КОХС:

 1. Къс протокол с ФСХ+агонисти на ЛХРХ (Декапептил, Диферелин)

  От 19-я ден на една менструация се назначава противозачатъчен препарат в доза 3х1 табл. за 7 дни. Изчаква се идването на очакваната менструация. От 2-ри ден на новия цикъл се назначава по 0,1 мг а-ЛХРХ подкожно, а от 3-ти ден се добавя и ФСХ в доза между 50 и 225 Е мускулно в зависимост от диагнозата на жената и мъжа. На 6-ти ден се прави преценка на реакцията на яйчниците чрез трансвагинален УЗ-ултразвуков преглед.

  Според находката се увеличава, намалява или оставя същата доза на ФСХ , докато а-ЛХРХ остава непроменен. От 8-ми ден вагиналния контрол се прави всеки ден. Следи се и ниво на хормоните ЛХ и Естрадиол и се изследват качествата на слузта от канала на маточната шийка (цервикален скор). Целта е улавяне момента на узряване на яйцеклетките в растящите множество фоликули (метафаза II).

  При достигане на големина на поне 1 фоликул 17,5-18 мм, ЛХ под 2 IU, Естрадиол над 2000 pmol/l и дебелина на лигавицата поне 8 мм тип М, се назначава 5000- 10 000 IU HCG (ЧХГ- човешки хорионгонадотропин). 34- 36 часа след тази инжекция се прави пункцията на яйцеклетките в двата яйчника.

 2. Дълъг протокол с ФСХ+ агонисти на ЛХРХ (Декапептил депо, Диферелин депо, Лукрин, Золадекс):

  На 21-ия ден от началото на една менструация се поставя мускулно 3,6 (3,75) mg агонист. При настъпване на следващата менстуация от 2-ри ден на цикъла се започва приложение на ФСХ препарат в доза между 100 и 225 Е според всеки индивидуален случай. На 1-2,6, 8, 10 ден се взема венозна кръв за изследване на хормонални нива- ЛХ, Естрадиол, ФСХ (по преценка) и се извършва първата фоликулометрия (ултразвуковия преглед за измерване на растящите фоликули).

  Според големината и броя на фоликулите в яйчниците и хормоналните нива се променя дозата на ФСХ препарата или остава същата. От 8-ми ден на цикъла фоликулометрията се извършва всеки ден. Дозата се коригира според резултатите от ехографското изследване. Когато 2-3 фоликула достигнат големина 17,5-18 мм приложението на ФСХ се спира и се инжектира 5-10 000 Е ЧХГ (Прегнил, Овитрел, Профази). Между 34 -36 ти час от инжектирането на последния се извършва пункцията на яйчниците под УЗ контрол и се аспирират яйцеклетките от фоликулите.

 3. Протокол за контролирана хиперстимулация с ФСХ+ антагонисти на ЛХРХ

  От 2-ри ден на един менструален цикъл се започва приложението на ФСХ препарат с начална доза между 100 и 225 Е според диагнозата. Следят се нивата на Естрадиол и ЛХ. От 4-5 ден се прибавя и Антагонист на ЛХРХ ( Оргалутран, Ганиреликс, Цетротид, Цетрореликс), по 0,25 мг дневно подкожно. Цели се отново достигане на големина 17,5-18 мм на 1-3 фоликула и дебелина на маточната лигавица поне 8 мм М тип. Тогава се назначава ЧХГ, 5-10 000 Е мускулно. На 34-36 час от приложението на ЧХГ се назначава пункцията на фоликулите в яйчниците, за добиване на зрели яйцеклетки.

 4. Ултракъс протокол:

  Агонистът на гонадолиберина (Декапептил-0,25 мг; Диферелин 0,25 мг, подкожно) се започва на 2-ри ден от началото на менструалния цикъл, и се прилага само 3 дни. Вместо него може да се приложат таблетките Клостилбегит. ФСХ препарата (Меногон 75 Е, Мерионал-75 Е; Фостимон-75 Е; Пурегон 50, 100 Е; ГоналФ-75 Е) се прилага от 3-ти ден на същия цикъл, в доза, според диагнозите на двамата партньори, базалните нива на ФСХ, ЛХ, Естрадиол-Е2 или по преценка на яйчниковия отговор от предишна стимулация. Изчаква се същата ултразвукова находка в яйчниците, таймира се овулацията с ЧХГ и 34-36 ч. след това се извършва пункцията на фоликулите за аспирация на яйцеклетките.