ICSI/ИКСИ

Когато сперматозоидът не може сам да проникне в яйцеклетката поради лоша морфология или намалена подвижност и брой, генетичния му материал се инжектира чрез специална микроманипулация в нея. Това се нарича инжектиране на сперматозоид в цитоплазмата на яйцеклетката ИКСИ (ICSI-Intracytoplasmic sperm injection). Чрез микроманипулатори, снабдени с джойскикове, които позволяват плавни движения във всички пространствени посоки, под голямо увеличение тази процедура се извършва в ин витро лабораторията от ембриолозите.