Класическо ин витро оплождане

Нормалните по устройство и подвижност сперматозоиди се отделят от семенната течност чрез лабораторни процедури, непосредствено преди изваждането на яйцеклетките от яйчниците на жената.
След това сперматозоидите в определена концентрация се добавят към всяка яйцеклетка. Това става в специални стерилни съдове наречение Панички на Петри. В тях се накапват капки с хранителна среда и във всяка капка се поставя по една яйцеклетка. „Петрито” стои в инкубатор, където условията са идентични до тези, в маточната тръба:овоцит,яйцеклетка температура 37,0 градуса, влажност близка до 100 % и точно определна газова смес, съдържаща 5-6% въглероден диоксид –СО2, 5% кислород и около 90% азот в пречистен въздух. Около 100 000 сперматозоида обграждат яйцеклетката, осигурявайки условия само на един от тях да проникне в яйцеклетката и да предостави генетичния материал на ядрото си за оплождане.
Ядрата на двете клетки се сливат и това е процеса на оплождането. Този процес може да се извърши само ако сперматозоидите са с нормална форма подвижност и концентрация.
И така яйцеклетката вече разполага както със своя така и с генетичния материал на сперматозоида-ДНК от двете ядра. След оплождането започва деленето на новообразуваното ядро на ембриона. Започва делена на 2, после на 4, на 8 и така в геометрична прогресия ембрионът на всеки ден от развитието си отговаря на определена картина. На 4 и 5 ден клетките са толкова много, че не могат да бъдат преброени, но тогава започва прегрупирането им и формирането на празнина в центъра. Образува се т.н. бластоцист- стадият, на който при естествено зачатие ембрионът попада от маточната тръба в лигавицата на матката и се имплантира.