Мъжки фактор

Когато се подозира мъжки фактор за стерилитета, първият тест, който се назначава е спермограмата. Ембриологът получава информация за броя, подвижността и морфологията (устройството) на сперматозоидите. В “ОЛИМЕД – Варна” се извършва рутинна спермограма, разширена спермограма и пост коитален тест (тест след полов контакт).

  • Брой сперматозоиди

Нормалният брой е м/у 40 милона и 300 милиона клетки на 1 мл от еякулата. За нисък брой, при който не може да настъпи спонтанна бременност се смята брой под 20 млн сперматозоиди на мл.

  • Подвижност

В нормалната сперма поне 50% от спрматозоидите са нормално подвижни с вълнообразно, праволинейно движение напред.Eдна част от останалите са слабо подвижни и с неправилно движение, а друга- неподвижни.

  • Морфология

Сперматозоиди, които нямат нормална форма (устройство) не могат да имат правилно достатъчно бързо движение, за да могат да изминат пътя в репродуктивната система на жената и да проникнат в яйцеклетката. Нормалният сперматозоид има овална главичка, тънка шийка и опашка която прави регулярни вълнообразни движения. Шансовете за успех падат още повече, когато има отклонения и при повече от един от тези фактори.

Спермалната проба се взема след мастурбация в стерилна и изработена от нетоксичен материал чашка. Обикновено се предпочита това да стане в клиниката в специално подготвена за тази цел стая. В редки случаи се допуска пробата да бъде дадена в дома, при изпълнение указанията на ембриолога относно времето и начина на съхранение до доставянето и в ин витро лабораторията. Често поради неспазване на указанията резултатите от пробата са далеч от реалните и тя трябва да бъде повторена.

N.B.Спермограмите извършени в обикновените клинични лаборатории не съдържат необходимите данни за оценка оплодителната способност на сперматозоидите.

Резултатът от спермограмата в повечето случаи може направо да даде диагнозата на стерилитета при мъжа. Ако има струпване на клетки или признаци на инфекция, се назначава микробиологична посявка и антибиограма на самата семенна проба или на простатен секрет и/или на урина. Тест за антиспермални антитела може да бъде назначен, за да се открие потенциално нарушение в имунната система. Т.н. фруктозен тест, ако е позитивен показва структурни нарушения или блокиране на семнните мехурчета.

Най-нови изследвания показват, че сперматозоиди с определена степен на фрагментация на ДНК (носителят на наследствената информация в ядрото) са с намалена оплодителна способност. Важно е да се определи степента на фрагментацията за да се даде диагноза и препоръка за начина на лечение по-нататък. Пациенти, които имат над 30% ДНК фрагментация имат значително намален оплодителен потенциал и получените ембриони имат по-голям риск от спонтанен аборт, в случай, че се получи оплождане и имплантация. За точното определяне на този фактор се прилага т.н. “оценка на хроматиновата структура на сперматозоида” (SpermChromatinStructuralAssay,SCSA):.