Tубарен фактор

Рискови фактори и индикации

При дисменорея(болезнена менструация), особено ако е съчетана с напрежение в таза, възловидни образувания между матката и задната стена на таза (установени при гинекологичен преглед) и/ или болка може да се подозира наличие на ендометриоза.

Диспареуния(липса на удоволствие от половия акт).

Хирургични вмешателства в таза от всякакво естество.

Усложнения, свързани с вътрематочна спирала. Например необходимост от изваждането и поради болка, кървене или инфекция.

Анамнеза за тазова инфекция

Повишен титър на хламидийни антитела(IgG).

Чести клинични варианти

Възраст над 35 год. ; повече от 3 год. липса на зачатие плюс рискови фактори

Преоперативно трябва да се установи проходимост на маточните тръби и ако има запушване на границата маточна тръба-матка, то трябва оперативно да се отстрани тръбата по време на лапароскопията.

N.B.В тези случаи Ин витро процедура и лапароскопия трябва да се назначи в началото на изследването на жената, без да се губи време.

  • Пациенти с ниско-рискови фактори, липса на овулация и такива, при които е уместно да се предложи инсеминация с донорски сперматозоиди.

Рентгеновата снимка на маточните тръби може да се отложи за по-късно, ако няма рискови фактори. Преди това може да се опита за 3-4 месеца индукция на овулацията или инсеминация с донорски материал.

N.B.Научни изследвания доказват, че ин витро процедурата е много по-уместна и финансово ефективна отколкото диагностична лапароскопия при липса на рискови фактори.

  • Пост-коиталния тест / ПКТ / (тест след полово сношение)

Не показва особена диагностична стойност при инфертилитета, ако е негативен (допуска се т.н. фалшиво-отрицателен ПКТ). В този случай, той трябва да се повтори. Ако отново е лош резултата, трябва да се мисли за имунни фактори на инфертилитета.

Ако е положителен, обаче той показва съвместимост м/у имунните системи на двамата партньори.

N.B.Положителния тест не може да бъде фалшив.

  • Ендометриална биопсия

Рутинното приложение на ендометриалната биопсия, за доказване адекватността на маточната лигавица в лутеалната фаза (2-ра половина на интервала между две менструации) може да има много добра прогностична стойност при лечението на инфертилитета. Тя е показана само при пациенти с редовен менструален цикъл и неколкократни спонтанни аборти. Т.е. “Ендометриалната биопсия” не е диагностичен тест при изследването на инфертилитета.

  • Рискови фактори и индикации
  • При дисменорея(болезнена менструация),

Ако е съчетана с напрежение в таза, възловидни образувания между матката и задната стена на таза (установени при гинекологичен преглед) или пременструална диария може да се подозира наличие на ендометриоза.

  • Диспареуния(липса на удоволствие от половия акт).
  • Хирургични вмешателства в таза от всякакво естество.
  • Усложнения, свързани с вътрематочна спиралаНапример необходимост от изваждането и поради болка, кървене или инфекция.
  • Анамнеза за тазова инфекция
  • Повишен титър на хламидийни антитела(IgG).